Acromyrmex sp.

Acromyrmex sp.

Матка листорезов на грибнице.